Ở Mỹ, ít có phó tổng thống được bầu làm tổng thống
17:07 | 07/11/2020
Trong 48 phó tổng thống Mỹ, một số người đã thử vận may ra ứng cử tổng thống, tuy nhiên chỉ có 5 người đắc cử.
.
.