Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội XIII của Đảng
19:48 | 17/01/2021
(Baoquangngai.vn)- Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, góp phần cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công, cùng với các lực lượng chuyên trách, LLVT tỉnh đã sẵn sàng lực lượng và triển khai các phương án tác chiến thực hiện nhiệm vụ.
.
.