SEA Games 31 dự kiến diễn ra vào tháng 5/2022
20:19 | 18/10/2021
Ông Trần Đức Phấn, đại diện Ban tổ chức SEA Games 31 cho biết Tổng Cục Thể dục Thể thao đang chờ quyết định chính thức của các cấp có thẩm quyền về thời gian tổ chức đại hội.
.
.