Nấm linh chi - thuốc bổ khí dưỡng âm, bổ tâm an thần
14:54 | 19/04/2021
Nấm linh chi là dược liệu quý được dùng từ xa xưa. Trong Thần nông bản thảo xếp linh chi là siêu thượng phẩm, hơn cả nhân sâm.
.
.