Việt Nam dẫn đầu cung cấp các dịch vụ điều trị HIV/AIDS tốt nhất
16:05 | 19/01/2021
Việt Nam là nước dẫn đầu toàn cầu trong việc cung cấp các dịch vụ điều trị HIV có chất lượng. Tuy nhiên, dịch HIV/AIDS vẫn diễn biến phức tạp với hơn 13.000 người nhiễm mới trong năm 2020.
.
.