Đổi mới công nghệ, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh
11:20 | 09/08/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Với xu thế phát triển và hội nhập hiện nay, doanh nghiệp (DN) cần đẩy mạnh các giải pháp công nghệ, đổi mới sáng tạo để tăng năng suất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
.
.