Mỹ và Trung Quốc cự cãi về hoạt động của phái đoàn điều tra nguồn gốc COVID-19
08:14 | 19/01/2021
Phía Washington yêu cầu Bắc Kinh chia sẻ mọi nghiên cứu liên quan các mẫu xét nghiệm ban đầu, cho phép phỏng vấn các nhân viên chăm sóc, những người từng mắc bệnh và nhân viên phòng thí nghiệm.
.
.