Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ra mắt 3D Tour tham quan trực tuyến
17:02 | 29/08/2021
Ngày 28/8, sau một thời gian thử nghiệm, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chính thức ra mắt công nghệ tham quan trực tuyến 3D Tour, được tích hợp trên trang web của Bảo tàng (vnfam.vn).
.
.