Giàu sức sáng tạo
19:09 | 10/01/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Quảng Ngãi có lực lượng văn nghệ sĩ đông đảo ở các lĩnh vực và giàu sức sáng tạo. Những hoạt động của họ đã góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.
.
.