Cần chấn chỉnh dạy thêm, học thêm
10:05 | 19/01/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Mặc dù ngành giáo dục đã có nhiều văn bản chỉ đạo và tổ chức các cuộc thanh tra, nhưng vẫn không giải quyết dứt điểm tình trạng dạy thêm, học thêm đang gây bức xúc trong dư luận.
.
.