Vùng đất ngập nước ven biển: Cần bảo tồn, sử dụng bền vững
19:45 | 17/01/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Dù đóng vai trò quan trọng trong lưu giữ nước mặt và nước ngầm, bảo vệ đa dạng sinh học, nhưng các vùng đất ngập nước vùng ven biển của tỉnh đang dần suy thoái về chất lượng, sụt giảm về diện tích...
.
.