Đẩy mạnh thực hiện việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng
16:21 | 22/07/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
.
.