Bạo loạn nghiêm trọng nhất ở Hà Lan trong 40 năm qua
07:51 | 27/01/2021
Xứ sở hoa tulip đã rơi vào tình trạng bạo loạn, cướp bóc ở các thành phố đêm thứ ba liên tiếp. Những người biểu tình xuống đường chống lại lệnh giới nghiêm để ngăn dịch COVID-19 của chính quyền.
.
.