Bay bổng điệu chiêng Ba
20:18 | 19/01/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Đến vùng cao Ba Tơ nếu chưa được thưởng thức nghệ thuật trình diễn chiêng Ba của dân tộc thiểu số Hrê thì quả thật đáng tiếc. Nghệ thuật trình diễn chiêng Ba của đồng bào Hrê ở Ba Tơ độc đáo và mang bản sắc riêng có ở vùng đất này.
.
.