Giải ngân vốn đầu tư công: Thành công từ sự chỉ đạo quyết liệt
22:18 | 24/01/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư của tỉnh ở những tháng cuối năm 2020 đã có sự chuyển biến tích cực so với những tháng đầu năm. Từ kết quả đó, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư cần tập trung giải ngân vốn kế hoạch năm 2020 trong thời gian còn lại (đến ngày 31.1.2021), với mục tiêu đạt kết quả cao nhất.
.
.