Nhân tố con người trong cải cách hành chính

15:21, 10/08/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Một trong những tiêu chí bị Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chấm điểm đạt thấp, làm ảnh hưởng chung đến Chỉ số CCHC (PAR Index) của Quảng Ngãi đạt thấp trong những năm gần đây là tiêu chí về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC) của tỉnh. 
  • Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài
    (Baoquangngai.vn)- Sáng 3/8, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì Hội nghị phân tích, đánh giá điểm yếu trong công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020; giải pháp trọng tâm nâng cao chỉ số CCHC năm 2021.  
    .
Vì thế, trong tháng 7 vừa qua, Tỉnh ủy đã ban hành công văn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Tiêu chí về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CCVC trên địa bàn tỉnh theo Bộ tiêu chí CCHC của trung ương.
 
Dĩ nhiên, để CCHC đạt hiệu quả cao hơn, chỉ số PAR Index của tỉnh được nâng cao trong những năm đến, Quảng Ngãi cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, cùng với các giải pháp thật đồng bộ. Song, yếu tố con người cần phải được chú trọng, để tạo bước đột phá trong công tác này.
 
Trước hết, các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát lại đội ngũ CB, CCVC, trong đó chú ý tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện quản lý không được thấp hơn tiêu chuẩn theo quy định của trung ương, của tỉnh. Qua đó, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, để nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CCVC đáp ứng yêu cầu công tác ngang tầm nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ CCHC.
 
Một vấn đề cũng khá quan trọng trong công tác CCHC làm ảnh hưởng trực tiếp đến cách nhìn, cách đánh giá của người dân, doanh nghiệp về  những “công bộc của nhân dân”, đó là tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ CB, CCVC khi thực thi công vụ. Chính vì thế, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ cần được tiếp tục thực hiện và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CCVC. Hoạt động công vụ cần được đánh giá thực chất, gắn với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CB, CCVC hằng năm. Trong đó, cần đánh giá đúng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thiếu chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử của đội ngũ CB, CCVC, đặc biệt là các trường hợp chậm trễ, nhũng nhiễu, gây phiền hà và có thái độ hách dịch, khi giải quyết các công việc liên quan đến tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội và nhân dân.
 
Hơn ai hết, để làm tốt điều này thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc và thực hiện có trách nhiệm. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về việc CB, CCVC cơ quan, đơn vị mình quản lý có hành vi gây "tắc trách", có thái độ không đúng mực đối với doanh nghiệp và người dân. Theo kế hoạch, từ năm 2021, UBND tỉnh sẽ tổ chức đánh giá, công bố sớm kết quả CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để làm cơ sở đánh giá xếp loại người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC. Nếu làm tốt điều này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC.
 
HOÀNG HÀ
 
.
.