Ngăn chặn các nhóm đối tượng hỗn chiến
21:23 | 24/01/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Gần đây, công an ở các địa phương đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các nhóm đối tượng hẹn thanh toán lẫn nhau.
.
.